logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Żłobek nr 2 w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 02-08-2023 10:51 przez Magdalena Sulżycka
Adaptacja dziecka w żłobku

Proces adaptacji dziecka w żłobku

Co roku, we wrześniu do naszego żłobka po raz pierwszy wkraczają dzieci, które rozpoczynają swoją edukację. W Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku pracuje doświadczona kadra, która od pierwszych dni obejmie opieką najmłodszych ełczan i dołoży wszelkich starań aby dzieciom stworzyć przyjazne i bezpieczne warunki.

Początki w żłobku nie są łatwe zarówno dla dzieci jak i ich rodziców (opiekunów). Musimy być gotowi na płacz i zdenerwowanie dziecka oraz silne emocje rodziców (opiekunów). Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie dzieci, musi przyzwyczaić się do nowych warunków, opiekunek, zmiany planu dnia, sposobu spożywani posiłków, dzielenia się zabawkami oraz uwagą opiekunek. Wierzymy jednak, że współpraca i zaangażowanie ze strony opiekunek oraz rodziców (opiekunów), pozwoli aby adaptacja dzieci przebiegła jak najlepiej.

U każdego dziecka proces adaptacji jest inny. Niektóre dzieci przystosowują się do nowej rzeczywistości dość szybko, u innych ten etap może trwać dłużej, a zdarza się, że niektóre dzieci nigdy nie adoptują się do warunków żłobkowych. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w adaptacji są m.in.: 

- przykre doświadczenia, lękliwość, niewielki kontakt dziecka z rówieśnikami,

- niepewność decyzji, lęk, niepokój, wyrzuty sumienia rodziców,

- nieznajomość, brak zaufania do placówki i personelu,

- nadopiekuńczość rodziców,

- rzucenie dziecka „na głęboką wodę” – pełen wymiar godzin w żłobu od pierwszych dni,

- straszenie dziecka personelem, placówką itp.,

- brak wyrozumiałości dla dziecka, odrzucenie i obrażanie się na dziecko.

Niezwykle ważne jest zaufanie rodziców (opiekunów) do placówki. Stąd aby choć odrobinę zmniejszyć obawy, w naszym żłobku organizujemy spotkania z rodzicami (opiekunami) dzieci przyjętych do żłobka. Podczas spotkań rodzice (opiekunowie) poznają innych rodziców z grupy dziecka, opiekunkę grupową zajmującą się dzieckiem, otrzymują wzory umów, zapoznają się z niezbędnymi informacjami na temat funkcjonowania placówki, ramowym planem dnia oraz otrzymują spis niezbędnych rzeczy, które należy przynieść do żłobka. Jest to okazja do poznania się oraz uzyskania odpowiedzi na większość pytań dotyczących funkcjonowania dziecka w żłobku. Podczas spotkania omówiony jest także plan adaptacyjny dzieci. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze elementy:

1. W miarę możliwości dostosujmy plan dnia dziecka do planu dnia w żłobku, zwłaszcza godziny spania i posiłków. 

2. Uczmy dziecko samodzielności podczas posiłków, posługiwania się łyżką, picia z kubeczka.

3. Zapoznajmy dziecko z nocnikiem oraz toaletą. Dzieci w żłobku będą korzystały z nocników lub toalet (w zależności od wieku dziecka).

4. Mówmy dziecku o żłobku. Opowiedzmy o tym, dlaczego będzie chodziło do żłobka, że będzie miało dużo kolegów i koleżanek, że będą w nim opiekunki. Starajmy się przekazywać informacje w sposób pozytywny. Jednak uprzedźmy, że zostanie bez rodziców.

5. Rano unikajmy pośpiechu. Zaplanujmy dzień tak, aby w spokoju bez nerwów wyjść z domu, żeby dziecko nie miało złych skojarzeń z pójściem do żłobka.

6. W szatni czule lecz krótko pożegnajmy się z dzieckiem. Nie przedłużajmy chwili pożegnania. Okażmy dziecku swoją życzliwość i wsparcie.

7. Przez pierwsze dni starajmy się odbierać wcześniej dziecko ze żłobka. Zostawiajmy je początkowo jedynie na kilka godzin. Można stopniowo wydłużać czas. Nie mówmy "zaraz wrócimy". Przekażmy informację, że na pewno je odbierzemy.

8. Po odebraniu dziecka ze żłobka, poświęcajmy mu jak najwięcej naszej uwagi. Nikt i nic nie zastąpi dziecku rodzica (opiekuna). Ważne, aby w tym czasie dziecko czuło wsparcie i zainteresowanie z Państwa strony. Zróbcie coś wspólnie, pozwólcie sobie na małe świętowanie pierwszych dni w żłobku, tak aby dziecko miało dobre skojarzenia z okresem adaptacji.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być bardziej wrażliwe, rozkojarzone lub zdenerwowane. W okresie adaptacji u dziecka mogą wystąpić: lęk, niepokój, gniew, złość, trudności ze spaniem, napady buntu i agresji, zmniejszenie lub wzmożenie apetytu, wymioty, bóle brzucha, biegunka, regres (cofnięcie nabytych umiejętności). 

Im więcej czasu, zainteresowania i zrozumienia w nowej sytuacji okażemy dziecku, tym szybciej odnajdzie się w nowej sytuacji.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w naszym żłobku organizujemy dni otwarte, podczas których rodzice mogą przebywać w żłobku wraz z dziećmi. 

W roku szkolnym 2023/2024, ze względu na trwające prace remontowe związane z termomodernizacją budynku Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku, proponujemy Państwu następujący harmonogram pierwszych dni dziecka w żłobku:
- 1 i 4 września 2023 r. od 9.00 do 11.00 - dzieci przebywają w żłobku wraz z rodzicami/opiekunami,
- 5 i 6 września 2023 r. od 8.00 do 11.00 - 11.30 – dzieci przebywają w żłobku pod naszą opieką, bez rodziców/opiekunów (prosimy przyprowadzić dziecko do godz. 8.00 i w miarę możliwości odebrać ok. 11.00-11.30, najlepiej przed leżakowaniem),
- 7 i 8 września 2023 r. od 8.00 do 14.30 - dzieci zostają pod naszą opieką (prosimy przyprowadzić dziecko do godz. 8.00 i w miarę możliwości odebrać bezpośrednio po obiedzie, ok. godz. 14.30).

Jeżeli nie mogą Państwo wziąć udziału w proponowanym przez nas planie pierwszych dni w żłobku i dziecko Państwa zostanie pod naszą opieką 1 i 4 września 2023 r. przez cały dzień, prosimy poinformować nas e-mailowo: zlobek@zlobek.elk.pl i przyprowadzić dziecko w tych dniach do żłobka do godz. 8.00.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu i współpracy oraz rozmowy na wszelkie tematy dotyczące funkcjonowania placówki oraz opieki nad dziećmi.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Magdalena Sulżycka
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Sulżycka
Czas publikacji informacji:
02-08-2023 10:51
Wprowadzający informację:
Magdalena Sulżycka
Liczba wyświetleń informacji:
916
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji